Đó là khi màu trên lông bàn chải mờ đi một nửa, và một số trường hợp trực quan khác.

Thời điểm cần thay bàn chải đánh răng là khi màu trên lông bàn chải mờ đi một nửa, lông bị tòe và không quá 3 tháng kể từ ngày mua.

Xin quý khách vui lòng Đăng ký sản phẩm của Sora sau khi mua được nhận quà tặng và lời nhắc khi tới thời gian nên thay bàn chải mới.